บ้านที่อินโดนีเซีย อเล็กซ์ เรนเดลล์

เป็นถึงห นุ่ มไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยความรักที่มีต่อธรรมช า ติและสิ่งแวดล้ อ ม “อเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์”

หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ “อเล็กซ์ เรนเดลล์” ชายห นุ่ มวัย 30 อัพ ที่มีชี วิ ตน่าสนใจมาก ชี วิ ตในวงการบันเทิงของเขามีสีสันแบบยากจะมีใครเหมือน ห นุ่ มอเล็กซ์ เรนเดลล์ เข้าวงการบันเทิงตอน 4 ขวบ

ในช่วงเวลา 3 ปี เขาได้รับเลื อ กให้ไปเล่นหนังโฆษณๅถึง 40 ตัว เล่นละครครั้งแรกตอน 7 ขวบ และเล่นอ ย่ า งต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ในจุดที่จะเปลี่ยนผ่านจากดาราเด็ กสู่พระเ อ ก เขาถือเป็นคลื่นใหม่ของช่องที่คนพากันจับตามอง นั่นเป็นแรงขับสำคัญที่ทำให้เขาหันไปตั้งใจเอาดีในด้านการแสดง

เขาคิดและใช้ชีวิตไม่เหมือนคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ ชี วิ ตในวงการสิ่งแวดล้อมของเขาได้รับการย อ มรับในระดับนานาชา ติ

เขาสนใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ 10 ขวบ เขาทำโครงการขึ้นมาชื่อ “Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand)

ทำค่ า ยสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเ ย า ว ช น ไปทั้งป่าและทะเล 5 ปี เขาทำไป 117 ค่ า ย และทำตามความมุ่งมั่นจนสำเร็จสมดังใจแล้ว

สำหรับนักแสดงห นุ่ ม ลู กครึ่ง อเล็กซ์ เรนเดลล์ หลังเรียนจบปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศา สตร์ มหาวิทย า ลั ยมหิดล โดยใช้เวลาในการเรียนนานเกือบ 5 ปี

เพราะใช้เวลาในการเขียนวิ ท ย านิ พนธ์ (Thesis) นานเกือบ 4 ปี แม้เคยคิดจะเลิกเรียนหลายรอบ แต่สุดท้ายก็ทำได้สำเร็จ ความตั้งใจเเรกที่เข้ามาเรียน ป.โท

คืออ ย า กจะมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อ มมากขึ้น เพราะตัวเองทำงานด้านนี้ เเต่ไม่เคยเรียนอ ย่ า งมีระบบ เลยมองว่าถ้าเราจะเอาดีในสิ่งที่ตัวเองรัก ต้องทำด้วยปั ญ ญา ไม่ใช่เเค่ “goodwill”

ใช้เวลาในการเรียนเกือบ 5 ปี เขียน thesis เกือบ 4 มีความคิดจะเลิกเรียนหลายรอบมากเพราะงานก็ล้นมืออยู่เเล้ว

เเต่เพราะอาจารย์ที่เคารพทุกท่านคอยกระตุ้นคอยช่วยด้วยความหวังดีเราจึงสู้เพื่อไม่ทำให้ใครผิ ดหวัง เเต่สุดท้ายเเล้ว คนที่ได้ คือตัวเรา

ล่าสุด UNEP ประกาศแต่งตั้ง อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นทูตสิ่งแวดล้ อ มคนแรกของประเทศไทย โดย เพจเฟซบุ๊ก UN โพสต์ข้อความว่า

“เรารู้สึกยินดีและภูมิใจอ ย่ างยิ่งที่จะประกาศว่า อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นทูตสันถวไมตรีแห่งช า ติคนแรกในประเทศไทย ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาช า ติ (UNEP)

ขอต้อนรับ อเล็กซ์ สู่ครอบครัวของเรา หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันเพื่อธรรมช า ติ (ForNature) สุขสันต์ “วันสิ่งแวดล้ อ มโลก” นะทุกคน (WorldEnvironmentDay)”

ขอบคุณที่มา : bit.ly/3gqtuVf