วาววา ช่อง 3 เล่าลำบ า กตั้งแต่อายุ 15

ไม่คิดฝันจากเ ด็ ก จ นๆจะได้เข้าวงการ วาววา ชี วิ ตเปลี่ยน หลัง แม่ โ ด นลู ก ลง กว่าจะมีวันนี้ชี วิ ตเจอวิก ฤ ตตั้งแต่วัยเ ด็ ก เจ้าตัวถึงกับบ อ กว่

ไม่คิดไม่ฝันจากเ ด็ ก จ นๆ จะได้เข้าวงการจนถึงวันนี้ เจ้าตัวเผยตั้งแต่วัยเด็ กอยู่กับคุณแ ม่ ส่วนคุณพ่ อไปมีครอบครัวใหม่ แต่ยังดูแลจ่ๅยค่ๅเท อ ม

แต่การกิ นการอยู่คุณ แ ม่ดูแลหมด แ ม่เปิดร้านอาหๅรตามสั่งเล็กๆ ขณะแ ม่กำลังผัดกับข้าว เ ด็ กช่างกลมีปั ญห ๅกัน แ ม่เจอลู กน้อยลง

ตอนนั้นวาววา อายุ 15 ร้านอาหารมีร า ย ไ ด้วันต่อวัน แ ม่ต้องรั ก ษ าตัว ตระเวนแคสงาน 4 ปี จนอายุ 19 เราก็ไปแต่สอนว่ายน้ำ กกท.ไปสย า มก็ไม่เป็น

ไม่มีเ งิ นด้วย ราเมงชามหนึ่งก็แพงมาก ไม่มีเ งิ นซื้อกิน มีแมวมองเขาก็ไปเจอเราที่สระว่ายน้ำ แคสงาน 6 เดือน ได้เงินหลักแสน

จากความเชื่อว่าเราต้องทำให้ได้ ตอนนี้ได้โฆษณาหลายตัวรวมๆ กัน เริ่มมีเงินก็ไปซื้อสูตรน้ำเ ต้ าหู้มาทำน้ำ เต้ าหู้ใส่ขวดขๅย

ตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีสื่อมากมายเท่าไหร่ ไม่มีไอจี แล้วให้คุณแ ม่ดูแล ข า ยมาตล อ ดถึงตอนนี้ เราไม่รู้จะเ กิ ดอะไรขึ้นกับเราอีก อย่ า งน้อยมีธุ ร กิจก็ยังดี

ย อ มรับตอนนั้นท้ อมาก วันนี้เ ล่ าไปยิ้มไป แต่วันนั้นนั่งน้ำตาไหล เหมือนละคร เราเคยเจอวิก ฤ ตงา นหาย เงินหาย ไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตการเงิน

ครอบค รั ว เ ดื อ ด ร้ อ น เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต ตอนนี้แพลนการเงินดีขึ้น ส่วนเรื่องความรั กกับแ ฟ น ห นุ่ มชาวต่างช า ติ จุดเริ่มต้นความรั กแฟนหนุ่ ม

สาววาววา เผยว่าเจอกันที่นิวซีแลนด์ ก่อนฝ่ายชายจะย้ า ยมาอยู่ไทยด้วยกว่า 2 ปีแล้ว และ วาววาไ ด้ อ อ กจากทางสังกัดช่อง 3

แม้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ แต่ วาวานั้นก็ดิ้นรนตัวเอง สร้างใหม่ด้วยตัวเอง จ นประสบความสำเร็จ แ ม้ไม่ได้เป็นนางเ อ กอีกเลยก็ตาม

วาววานั้นพูดว่าข่าวนี้มีผลก ร ะ ท บกับหนูค่อนข้างเยอะค่ะ เพราะว่ามันเป็นข่าวแรกเลยที่หนูรู้สึกว่าแรงมาก มีคนถามหนูเยอะมาก จนหนูเป็นทุ ก ข์

หนูก็เลยตัดสินใ จที่จะปล่อยมันผ่านไปไม่เก็บมาใส่ใจอีก เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่หนูต้องการไม่ใช่ชื่อเสียงหรือความสำเร็จ ซึ่งข่าวนี้มันก็มีส่วนที่ดี

เพราะข่าวนี้มันช่วยให้หนูเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น และหลังจากนี้หนูก็จะตั้งใ จทำหน้าที่ของตัวเอง ทำสิ่งที่ตัวเองรักคือการแสดงให้ดีที่สุด

สำหรับเรื่องของความคิดคนเราที่จะมองเราเป็นแบบไหนมันห้ามกันไม่ได้ห ร อ กค่ะ ส่วนเรื่องธุรกิ จนั้นต้องรอวาววอ อ กมาพูดหากไปอยู่ต่างประเทศจะทำอ ย่ างไร