ยืมง่ าย 5 ขั้นตอน อนุมัติไว กสิกร ไ ม่ต้องไปธนาคาร

วันนี้ทางเว็ บไซต์เร ามีสินเชื่ อมาแนะนำนั่นคือ “สินเชื่ อกสิกร” สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม เงิ นด่ วน “Xpress Loan” จากธนาคารกสิกรไทย กู้ง่ ายผ่ านแอป K Plus สมัครง่ าย รู้ผลไว ได้เงิ นทันที อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ใช้บัตรประชาชนใบเดียว …

ยืมง่ าย 5 ขั้นตอน อนุมัติไว กสิกร ไ ม่ต้องไปธนาคาร Read More

ฤทธิ์ ลือชา เติมน้ำมันที่มาเลย์ ลิตรละ 16.4

เรียกได้ว่าในประเทศไทยเราทุกวันนี้ต้องทนกับค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในทุกวันที่แทบทุกอย่างนั้นได้ขึ้นราคาหมดแล้วรวมไปถึงราคาน้ำมันที่ได้ขึ้นเรื่อยๆแบบวันเว้นวัน ซึ่งราคาน้ำมันปัจจุบันนี้นั้นก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่ สำหรับวันที่ 4 ก.ค. ราคาของกลุ่มน้ำมันเบนซิน มีดังนี้ น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 51.96 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.55 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.28 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.44 บาท แก๊สโซฮอล์ E85 …

ฤทธิ์ ลือชา เติมน้ำมันที่มาเลย์ ลิตรละ 16.4 Read More