Connect with us

ข่าว

แม่จ๋า…ทำไมหนูเห็นแม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลย

แม่จ๋า…ถ้าเราโตขึ้น คนที่รักเราจะน้อยลงเหรอ… ทำไมหนูเห็นแม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลย

แม่จ๋า…ทำไมหนูเห็นแม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลย

แม่จ๋า…ทำไม? แม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลย เมื่อเราโตขึ้น คนที่รักเราจะน้อยลงเหรอ…

แม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรัก เป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเรา

และทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่น ไม่มีความรักใดเทียบเท่าความรักของแม่ได้

เรื่องเล่านี้ไม่ทราบนามผู้แต่งต้นฉบับ แต่อ่านแล้วรู้สึกดี เลยอยากขอบันทึกไว้

แม่จ๋า…ทำไมหนูเห็นแม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลย

เจ้าหมาน้อยถามแม่ว่า : “เมื่อเราโตขึ้น คนที่รักเราจะน้อยลงเหรอ”

แม่หม าเลยตอบว่า : “ไม่หรอกจ๊ะ เมื่อเราโตขึ้นเราจะเหลือคนที่รักเราจริงๆต่างหาก

เราจะมากที่คุณภาwไม่ได้มากที่จำนวน เวลาจะคัดสรรคนที่เหมาะสมและมีคุณภาwไว้กับเรา

ถ้าเป็นมิตรที่เหลือ ก็จะเป็นมิตรที่มีคุณภาwและรักเรา ถ้าเป็นศั ต รูที่เหลือ

ก็จะเป็นศั ต รูที่จะเป็นแรงผลักดัน ให้เราต่อสู้เพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป”

เจ้าหมาน้อย ถามต่อว่า : “แล้วถ้าวันหนึ่ง ลูกโตพอที่จะเลือกทางเดินเองได้”

แม่จ๋า…ทำไมหนูเห็นแม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลย

“แม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนใช่ไหม”

แม่หม าตอบว่า : “เมื่อวันหนึ่งลูกเลือกท างเดินได้เอง

แม่ก็ยังจะคอยอยู่ข้างๆลูกเหมือนเดิม

แต่เมื่อลูกโตขึ้น ลูกก็ต้องหาใครสักคนมา เดินข้างกาย

แม่ก็จะถอยมาวิ่งข้างหลัง แต่ยังคงเฝ้ามองลูก

จนวันหนึ่งที่แม่วิ่งไม่ไหว แม่ก็จ ะหยุด แล้วมองลูกต่อไป

หรือจนวันหนึ่งที่แม่ต้องจา กไป แม่ก็ยังจะวิ่งอยู่ในใจของลูกตลอดกาล”

แม่จ๋า…ทำไมหนูเห็นแม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลย

ชีวิตคือการก้าวเดินไป ข้างหน้า

แต่ลูกจงจำไว้ว่า การก้ าวไปจะมีคุณค่า

เราจะต้องไม่ลืมคนข้าง หน้า ข้างๆ หรือแม้แต่ข้างหลัง

เwราะนั่นคือwลังทั้งหมดที่คอยผลักดั นลูกให้ก้าวไป

พร้อมกับwลังของตัวลูก เอง

น้ำทะเลอาจทำให้รอยเท้าข องเราจางหายไป

แต่น้ำทะเ ลไม่อาจทำให้เราลืมว่าเ รามาจากไหน

และมากับใค รหรอกนะ

แม่หม าตอบ และยิ้มให้เจ้ าหมาน้อย

เจ้าหมาน้อยไ ม่ตอบอะไร ได้แต่เดินช้าลง

แม่หมาสงสัยจึงถามว่า ทำ ไมเดินช้าจัง

ลูกหมาส่ งยิ้มหวานไปก่อนต อบไปว่า

“ก็ลูกอ ยากมีเวลา เดินกับแม่นานๆไง”

ขอขอบคุณที่มา…

คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ข่าว