Connect with us

ข่าว

สิ้ นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ละสังขาร สิริอายุ 94 ปี

สิ้ นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ละสังขาร สิริอายุ 94 ปี

สิ้ นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ละสังขาร สิริอายุ 94 ปี

เมื่อเวลา 08.49 น.วันที่ 15 ต.ค.65 นายมานิตย์ ชูยกปิน อดีตประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อ.สันกำแพง และประธานชมรม กำนัน ผญบ.“บ้านบ่อสร้าง กางจ้อง” หมู่ 3 ต.ต้นเปา

สิ้ นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ละสังขาร สิริอายุ 94 ปี

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าหลวงปู่ รัตนานุวัตร” รัตโน อายุ 94 ปี 75 พรรษา

อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หรือลูกศิษย์ลูกหา เรียกว่า

สิ้ นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ละสังขาร สิริอายุ 94 ปี

“ตุ้ลุงแก้ว รัตโน” ได้ละสังขารลง ที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ส่วนสรีระร่างนั้น

ในวันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 65 ทางคณะศรัทธา และลูกศิษย์จะได้นำออกจาก รพ.

สิ้ นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ละสังขาร สิริอายุ 94 ปี

ไปบำเพ็ญกุศ ลทางพิธีศาสนาที่วัดบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง (หรือบ้านบ่อสร้างกางจ้อง)

หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่นายมานิตย์ ชูยกปิน อดีตประธานชมรม

สิ้ นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ละสังขาร สิริอายุ 94 ปี

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันกำแพง และประธานชมรม กำนัน ผญบ.บ้านบ่อสร้างกางจ้อง เปิดเผยว่า

ทางหลวงปู่ รัตนานุวัตร อายุ 94 ปี 75 พรรษา ได้ละสังขารลง ยังความน้อมถวายความอาลัย

ยังความโศกเศร้า ต่อการมs ณภา พจากไปของหลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร “ตุ้ลุงแก้ว “รัตโน” ในครั้งนี้

และเท่าที่ทราบมาเป็นเกจิมีพรรษามากที่สุดก็ว่าได้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ข่าว