Connect with us

ข่าว

เป๋าตังเฮลั่น รางวัลที่ 1 รวย 84 ล้าน งวดหน้าเพิ่มสลากอี กเป็น 15 ล้านใบ

เป๋าตังเฮลั่น รางวัลที่ 1 รวย 84 ล้าน งวดหน้าเพิ่มสลากอี กเป็น 15 ล้านใบ

เป๋าตังเฮลั่น รางวัลที่ 1 รวย 84 ล้าน งวดหน้าเพิ่มสลากอี กเป็น 15 ล้านใบ

วันที่ 16 ต.ค.65 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร

ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สลากดิจิทัล

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 จำนวน 13,964,500 ใบ

เป๋าตังเฮลั่น รางวัลที่ 1 รวย 84 ล้าน งวดหน้าเพิ่มสลากอี กเป็น 15 ล้านใบ

ถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 613106 จำนวน 14 ใบ รวมเงินรางวัล 84 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นถูก 5 ใบ 1 คน 30 ล้านบาท, ถูก 2 ใบ 2 คน

เป๋าตังเฮลั่น รางวัลที่ 1 รวย 84 ล้าน งวดหน้าเพิ่มสลากอี กเป็น 15 ล้านใบ

คนละ 12 ล้านบาท, ถูก 1 ใบ 5 คน คนละ 6 ล้านบาท

นายลวรณ กล่าวต่อว่า สำหรับสลากดิจิทัลในงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ที่จะเริ่มขายตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2565 จะเพิ่มอีก 1 ล้านใบ

ทำให้มีาลากดิจิทัลในระบบกว่า 15 ล้านใบ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ข่าว