Connect with us

ข่าว

นาซา เผย ดาวเคราะห์น้อย 5 ดวง ‘ยกขบวน’ มุ่งหน้ามาโลก ด้วยสปีดเร็วมาก

นาซา เผย ดาวเคราะห์น้อย 5 ดวง ‘ยกขบวน’ มุ่งหน้ามาโลก ด้วยสปีดเร็วมาก

นาซาเผยมีดาวเคราะห์น้อยถึง 5 ดวง พุ่งตรงมายังโลก ด้วยความเร็วมาก เพราะ 2 ใน 5 ดวง
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า 53,000 กม./ชม. และมีดวงหนึ่งจะพุ่งผ่านโลกไปในระยะห่างเพียง 7.7 แสน กม.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) เปิดเผยมีดาวเคราะห์น้อยถึง 5 ดวง
พุ่งตรงมายังโลกของเราด้วยความเร็วมาก โดยดาวเคราะห์น้อยดวงที่หนึ่ง 2022YB1 เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 62-141 ฟุต จะพุ่งผ่านโลกระยะใกล้มากในวันนี้ (26 ธ.ค. 2565) ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ
และจะผ่านโลกระยะใกล้ที่สุด ด้วยระยะห่าง 2.1 ล้านกิโลเมตร ในขณะที่ดาวเคราะห์น้อย 2022YB1
พุ่งมายังโลกด้วยความเร็วถึง 53,171 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นาซา เผย ดาวเคราะห์น้อย 5 ดวง ‘ยกขบวน’ มุ่งหน้ามาโลก ด้วยสปีดเร็วมาก

จากนั้น ดาวเคราะห์น้อยดวงที่สอง 2019LTS ซึ่งพุ่งตรงมายังโลกเช่นกัน และจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ (27 ธ.ค.)
ด้วยระยะห่าง 6.2 ล้านกิโลเมตร โดยดาวเคราะห์น้อย 2019 LTS มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 288-656 ฟุต
และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 53,909 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมา ดาวเคราะห์น้อยดวงที่สาม 2022YY3
ซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางราว 22-52 ฟุต คาดว่าจะผ่านโลกในระยะใกล้ที่สุดในวันที่ 27 ธ.ค.
ในระยะห่าง 1 ล้านกิโลเมตร ด้วยความเร็ว 30,692 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนดาวเคราะห์น้อย ดวงที่สี่ 2022YG1 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 68-157 ฟุต
ได้พุ่งตรงมายังโลกด้วยความเร็วมากถึง 58,198 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเข้าใกล้ที่สุดในวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค.)
ในระยะห่าง 4.3 ล้านกิโลเมตร

และดาวเคราะห์น้อย ดวงที่ห้า 2010XC15 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน 5 ดวงนี้
เพราะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 459-984 ฟุต จะพุ่งผ่านโลกในระยะใกล้ที่สุด ในวันที่ 27 ธ.ค.
ด้วยระยะห่าง 772,312 กิโลเมตรเท่านั้น และเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20,312 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขอบคุณที่มา…

ไทยรัฐ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ข่าว